Xí muội mơ nâu

Xí muội mơ nâu

Regular price $ 16

Dried brown plum fruits - price per pound.
xí muội mơ chua ngọt, có vị mặn nhẹ.