Khô Bò Nai mè cay ( Deer favor Beef Jerky)

Khô Bò Nai mè cay ( Deer favor Beef Jerky)

Regular price $ 30

Deer Favor Jerky

This is beef jerky with the favor to taste like deer meat.  Sesame is added to the mix for an amazing combination.

khô bò bị nai, mềm, thơm  mùi mè và có vị cay nhẹ. 

US Beef