Khô Bò Sa Tế

Khô Bò Sa Tế

Regular price $ 15

Khô bò có mùi vị sate, thịt mềm, cay nhiều.