Khô Bò Sả Ớt Nướng Vỉ

Khô Bò Sả Ớt Nướng Vỉ

Regular price $ 30

One of our most spicy jerky in the store.  

Khô bò thịt mỏng, thơm sả ớt và cay nhiều.