Khô Bò sợi cay (Spicy Beef Jerky strand)

Khô Bò sợi cay (Spicy Beef Jerky strand)

Regular price $ 30

 Vị giống với khô bò miếng cay, hơi dai và cay ít.

US Beef