Khô Bò đặc biệt
Khô Bò đặc biệt

Khô Bò đặc biệt

Regular price $ 34

Khô bò thơm ngũ vị, ít ngọt, thịt dai dai và cay ít. 

US Beef 

Khô Bò đặc biệt