gan - gỏi đu đủ (Khô Bò)

gan - gỏi đu đủ (Khô Bò)

Regular price $ 15

This product is cooked liver ready to be mix with papaya salad.  Please refrigerate right away.  This product is also made fresh with no preservative.  Please use within 3 days of receiving.

 

 Gan cháy cay, bùi, thường dùng chung với gỏi đu đủ.