Cha Bông Heo Nước Tương - ngọt (Rousong)

Cha Bông Heo Nước Tương - ngọt (Rousong)

Regular price $ 17

Chà bông heo nước tương được làm từ thịt đùi, có vị ngọt nhẹ từ nước tương

Prok Floss - slightly sweet soy sauce favor

 

*Coupons will not work*